Ga naar hoofdinhoud
Irish Cob Society Nederland - ICS NL

Met het aanmeldformulier (link onderaan de pagina) kunt u een Shire veulen aanmelden bij ICS Nederland voor registratie in het Shire stamboek en het maken van een paardenpaspoort met een SHS logo. De aangemelde veulens worden ook bij het moederstamboek SHS in Engeland geregistreerd.
De aanmelding hoort u te doen binnen 3 weken na de geboorte van het veulen, ICS stuurt u dan de identificatie papieren op zodat de dierenarts een chip kan plaatsen.
Aan de hand van de teruggestuurde ingevulde identificatie papieren maakt ICS dan een paspoort.
Elk paard dat van de moeder gescheiden is, of bij de moeder is maar ouder is dan 6 maanden, moet volgens de wet geregistreerd zijn in de nationale databank (RVO) en van een geldig paardenpaspoort voorzien.
ICS Nederland verzorgt het Shire-paspoort en de aanmelding bij de nationale database (RVO).
De basisprijs voor registratie en paspoort bedraagt 60 (ICS databank) + 40 (DNA vastlegging en controle) + 35 (SHS-UK databank) = 135 Euro.

Let op: het is vooraf belangrijk dat u tijdig een dekbon naar ons hebt ingestuurd, wij sturen die door naar NSHS / SHS.
Bij ontbreken van de dekbon rekent SHS een boete bij de registratie van het veulen.
Dekbonnen kan de hengstenhouder aanvragen bij secretariaat@nshs.nl

Lees eerst het onderstaande, klik daarna op de link naar het aanmeldformulier.

Identificatie

Om een paspoort te kunnen maken moet het veulen voorafgaand “geïdentificeerd” en van een transponder (microchip) worden voorzien door een dierenarts of door een paspoortconsulent.
De dierenarts of paspoortconsulent vult bij het veulen een identificatieformulier in en stuurt dit met een plukje van ca. 30 haren van het veulen (uittrekken, niet knippen) naar het ICS kantoor voor de vastlegging van de gegevens en voor het DNA profiel uit de haarwortels.
De paspoortconsulent heeft identificatieformulieren, als de identificatie door een dierenarts wordt gedaan kan ICS Nederland voor een identificatieformulier zorgen.

Fokker

Als fokker van een veulen wordt de persoon of organisatie beschouwd die in de administratie van ICS Nederland en SHS Engeland als eigenaar van de moeder is geregistreerd. Zorg er dus voor dat de moeder op uw naam staat.
Als dat nog niet zo is, klik dan HIER om de tenaamstelling aan te passen.

Ouders

Ouders worden in het paspoort vermeld nadat de afstamming is bewezen aan de hand van DNA. De nodige DNA profielen uit haarwortels worden vergeleken in een laboratorium.
ICS Nederland registreert alle DNA bij Animal Genetics in de USA. Reeds bij Wheatherbys vastgelegde DNA kan via ICS worden overgezet naar Animal Genetics, dit kost 5 Euro.
Het overnemen van DNA markerwaarden op papier (bijvoorbeeld van Van Haeringen) naar Animal Genetics loopt via ICS, dit kost 20 Euro.
Moeders kunnen alleen in het paspoort van een veulen worden vermeld als zij bij ICS Nederland zijn ingeschreven en hun DNA profiel is vastgelegd bij Animal Genetics.

Foto’s: In het paspoort komen drie foto’s, één van de linkerzijde, één van de rechterzijde en één van de voorzijde van het veulen. Op elke foto staat het gehele veulen, en niet veel meer dan het veulen. Een voorbeeld staat hier onder. De paspoortconsulent maakt deze foto’s. Als de identificatie door een dierenarts wordt gedaan maakt u de foto’s zelf en stuurt ze digitaal en niet groter dan 200KB per foto (ongeveer computerschermformaat) naar ons email adres ICS@irishcob.nl of naar WhatsApp 06 427 000 62 binnen drie dagen na het sturen van het aanmeldformulier met vermelding van de naam van het veulen en uw eigen naam en adres.

Kosten

Bent u lid van NSHS en van SHS dan betaalt u de basisprijs van 135 Euro voor registratie van uw veulen bij ICS en SHS plus paardenpaspoort, vastlegging en ouderschapscontrole met DNA.
U betaalt dit aan ICS met de iDeal transactie aan het einde van deze aanmeldprocedure.
Bent u lid van het NSHS maar niet van het SHS dan komt bij de 135 Euro één keer per jaar 15 Euro voor “Overseas Levvy membership” die NSHS apart in rekening brengt.
Bent u geen lid van het NSHS maar wel van het SHS dan komt bij de 135 Euro 50 Euro toeslag per veulen en één keer per jaar 15 Euro voor “Overseas Levvy membership”.
Beide bedragen brengt NSHS apart bij u in rekening.
Bent u geen lid van NSHS en geen lid van SHS dan komt bij de 135 Euro 120 Euro SHS-toeslag per veulen en één keer per jaar 15 Euro voor “Overseas Levvy membership”.
Beide bedragen brengt NSHS apart bij u in rekening. Neem eventueel contact op met NSHS:secretariaat@nshs.nl
De bedragen zijn exclusief een huisbezoek van de paspoortconsulent of de dierenarts die de identificatie uitvoert en de microchip plaatst.
Het vergelijken van DNA profielen voor ouderschapscontrole is gratis, echter als het DNA profiel van een ouderdier nog ontbreekt kost vastleggen daarvan 40 Euro.

Volgende stap

Na het invullen en opsturen van het aanmeldformulier ontvangt u van ICS een identificatieformulier en één of meer zakjes voor de haren voor de dierenarts, deze stuurt u ingevuld en gevuld naar het ICS kantoor, Gerecht 6, 5469 KD Erp (Keldonk).
Of één van onze paspoortconsulenten komt bij u langs om het veulen te identificeren, haren te trekken en foto’s te maken.
Na ouderschapscontrole met de DNA profielen (dit kan 2-3 weken duren) wordt een paspoort gemaakt en aan u toegezonden.

Klik HIER voor het aanmeldformulier.

Voorbeeld van de foto’s zoals worden gebruikt in het paspoort